Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR POBIEDZISKIEGO OŚRODKA KULTURY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO POBIEDZISKIEGO OŚRODKA KULTURY Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego POK” w sekretariacie POK lub przesyłać pocztą do 16.08.2017 roku...