Aktualności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POBIEDZISKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POBIEDZISKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2018

 

Pobiedziski Ośrodek Kultury jest Instytucją Kultury i działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz uchwały XVII/144/15  Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 października 2015 r.

Zadania kulturalno–oświatowe realizowane były przez Pobiedziski Ośrodek Kultury zgodnie z planem pracy i kalendarzem imprez, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne.

Podstawowym celem Ośrodka było organizowanie działalności kulturalnej, a także wspieranie działalności kulturalnej na terenie miasta oraz w sołectwach, jak również koordynowanie przedsięwzięć z zakresu kultury z innymi dziedzinami życia społecznego, oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Pobiedziski Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi, kładąc duży nacisk na tzw. "wychowanie regionalne" i „pracę od podstaw”. Działalność placówki określa jej Statut oraz Regulamin organizacyjny.

Baza Pobiedziskiego Ośrodka Kultury:

Dom Kultury jest placówką kulturalną obejmującą swoją działalnością Miasto i Gminę Pobiedziska. Główna siedziba Pobiedziskiego Ośrodka Kultury  znajduje się w Pobiedziskach, przy ul. Kostrzyńskiej 21.

Działalność Pobiedziskiego Ośrodka Kultury

Za pomocą kultury staramy się zmieniać życie społeczne naszego miasta i wiosek.  W 2018 roku Pobiedziski Ośrodek kontynuował podstawowe założenia a jednocześnie poszerzył swoją ofertę o organizację koncertów artystów polskich i zagranicznych w ramach nowego cyklu „Dobre Brzmienie”. Zorganizowano wiele koncertów artystów z Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady oraz Australii, wszystkie koncerty z tego cyklu są bezpłatne. Ponadto zostały zorganizowane koncerty; Czesława Mozila, Jazz Band Majesty’s Secret, Marka Piekarczyka i zespołu AJAGORE oraz zespołu Pia Violi.                                                                                               Dużą uwagę skupiamy na promocji ruchu amatorskiego organizując wiele koncertów w wykonaniu zespołów POK. We współpracy z różnymi podmiotami zostały przedstawione profesjonalne spektakle teatralne zarówno w mieście jak i w gminie. Wspólnie z Zespołem Szkół Pobiedziska Letnisko współorganizowaliśmy kolejną edycję WOŚP. Z myślą o dzieciach i młodzieży zorganizowano wiele wydarzeń cyklicznych, podczas ferii zimowych, zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci z całej gminy, imprezy wyjazdowe oraz różnego rodzaju warsztaty. Dużą atrakcją przygotowaną dla dzieci w dniu ich święta było Wielkie Sypanie Piasku na Rynku. Przygotowano kilka wydarzeń dla seniorów min.: badanie na obecność czerniaka, wycieczkę do Czerniejewa w ramach nowego cyklu „Poznajemy obiekty kultury polskiej”, spotkanie integracyjne w Stęszewku.                                                                                                                                               Nasze zespoły brały udział w przeglądach i festiwalach, dużymi sukcesami może pochwalić się min. Studio Piosenki. Sukcesy naszych wychowanków to: przejście do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Sukces” zakwalifikowały się 3 uczestniczki, wygrana na XXII Wojewódzkim  Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, oraz trzy wyróżnienia na Konkursie Młodych Talentów.                                                                                                                                                            Tegoroczny Jarmark Piastowski  trwał 2 dni, podczas których świętowano 970-lecie lokacji Pobiedzisk, 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Impreza skupiła wielotysięczną publiczność. Specjalnie na te dni zorganizowano plener plastyczny artystów z Ukrainy, których warsztat pracy można było podziwiać w Alei Pasjonatów, plener zakończył się wernisażem i wystawą.                                                               Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia Powstania Wielkopolskiego zorganizowano wiele wydarzeń kulturalnych min: spektakl „Pamięć” w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu, który powstał specjalnie dla Pobiedzisk i został przedstawiony 17 czerwca br., oraz widowisko historyczne „Szlaki Pamięci” w wykonaniu artystów Opery Poznańskiej w dwóch odsłonach: ogólnodostępnej i dla młodzieży szkolnej. Ponadto wspólnie z Salonem Jackowskich zorganizowano wydarzenie „Potrafimy zwyciężać-Powstanie Wielkopolskie” podczas którego odbył się koncert zespołu Pia Violi, po raz drugi odbył się Przegląd  Teatrów Amatorskich o Laur Kazimierza Odnowiciela w 100-lecie Niepodległości.

Pobiedziski Ośrodek Kultury jest instytucją animującą i upowszechniającą kulturę w naszej Gminie. Ze szczególną troską zajmuje się pielęgnowaniem tożsamości kulturowej, reaktywowaniem wielu tradycji, pielęgnowaniem elementów naszego dziedzictwa. Organizuje imprezy plenerowe, masowe, patriotyczne, imprezy integracyjne i rekreacyjne, pikniki, wycieczki. Intensywnie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi szczególnie z Organizacjami Pożytku Publicznego.

W 2018 r. zorganizowano ponad 200 wydarzeń kulturalnych tj. koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy, konkursy, obrzędy, wyjazdy na wydarzenia kulturalne itp. -załącznik nr 1 kalendarz imprez i wydarzeń.

Pobiedziski Ośrodek Kultury dużą uwagę skupia na pracy od podstaw oraz edukacji, prowadzono 28 różnorodnych zajęć kulturalnych dla różnych grup wiekowych w postaci klubów, zespołów oraz sekcji skupiających około 700 osób. Do tej liczby należy dodać jeszcze ilość osób uczestniczących w wydarzeniach takich jak min.: koncerty, prelekcje, spektakle, festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy itp. To wszystko świadczy o dużym obłożeniu niedużej ilości pomieszczeń jakimi dysponuje Ośrodek Kultury.

W Ośrodku działają zespoły artystyczne legitymujące się długim stażem działalności: Pobiedziska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Andrzeja Horbika, pod koniec roku dyrygentem został Stanisław Gruszka, Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty – kierownik Andrzej Horbik, choreograf Sławomir Pawliński, Chór Melodia pod dyrekcją Stanisława Horbika, ponadto działa Studio Piosenki pod opieką Haliny Benedyk i Małgorzaty Pietrzak-Hoff , Teatr Tańca pod opieką Katarzyny Rony, Pobiedziska Akademia Gitary pod opieką Tomasza Szmita, Amatorski Teatr ABY pod kierunkiem reżyser Wioletty Dadej, Grupa Street Dance pod kierunkiem Klaudii Szok, zajęcia baletowe, zajęcia tańca nowoczesnego, taniec towarzyski. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów co przekłada się na bardzo wysoką ocenę na festiwalach międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych oraz na przeglądach i konkursach. Ponadto w Ośrodku odbywały się spotkania i zajęcia w: Klubie Seniora „Złota Jesień”, Klubie Plastyka Amatora, język włoski, język angielski, sekcja rękodzieła „Sprawne rączki”, Fitness seniorów, zajęcia sportowo-taneczne sekcji Huragan, Lego-robotyka, joga dla dorosłych, Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk ( raz w miesiącu). Dla seniorów i osób dorosłych zorganizowano bezpłatne kursy języków obcych w ramach projektu „ akademia kompetencji językowych. W każdą środę odbywał się nieodpłatnie kurs języka włoskiego.

Oferowane zajęcia stwarzają szansę na nadrobienie braków środowiskowych i kulturowych; budują poczucie własnej wartości i umożliwiają odważne planowanie dalszej przyszłości edukacyjnej. Kapitalne znaczenie dla rozwoju młodego człowieka mają organizowane warsztaty, przeglądy, koncerty, konkursy czy też organizowane plenery plastyczne „W zaciszu miejskich uliczek” dla najzdolniejszej młodzieży z naszej gminy.

Rok 2018 to kontynuacja szerokiej współpracy z sołectwami z naszej gminy. Dzięki założeniom własnym i funduszom sołeckim zorganizowano około 170 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych w świetlicach wiejskich lub w plenerze. Były to zajęcia; warsztatowe, edukacyjne, stałe zajęcia plastyczne w sołectwach Kociałkowa Górka i Stęszewko, wycieczka do Trójmiasta dla czterech sołectw z cyklu „Poznajemy niezwykłe miejsca architektury polskiej”, inspirującym był projekt „DOMINO TWÓRCZYCH ZMIAN” skierowany do kobiet zamieszkałych na wsi na który pozyskano grant z LGD. Projekt był cyklem warsztatów integracyjno- kulturalnych dla kobiet z sołeckich świetlic wiejskich, składał się z cyklu spotkań z psychologiem: „Pokochaj siebie”-warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz warsztatów aktorskich „Odważ się , Otwórz się”. W trakcie spotkań z psychologiem panie zbudowały poczucie własnej wartości, odkrywały swoją wewnętrzną siłę i moc, zdobywały zaufanie, poszukały własnych zalet i sukcesów co zaowocowało wiarą w kobiece możliwości i skuteczność podejmowanych działań. Zapoczątkowało to integrację, pomogło przełamać stereotypy, utrudniające komunikację. W trakcie warsztatów aktorskich(gier teatralnych, kreatywnych, psychodramowych, etiud, dyskusji ) kobiety nabyły umiejętności wyrażania siebie w kontaktach z innymi ludźmi, nauczyły się pokonywać bariery, wzmocniły umiejętności interpersonalne i społeczne, co przyczyniło się do rozwoju ekspresji twórczej, i uwolniły emocje , skrywane pragnienia. Na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych z anonimowych ankiet wypełnionych przez uczestniczki jednoznacznie stwierdzono że przedstawiona forma wsparcia była zasadna i konieczna. Wykorzystane techniki i narzędzia stworzyły nieformalna grupę kobiet zintegrowanych i inspirujących się nawzajem, realizując cele projektu- rozwój kapitału społecznego.

Świetlice ze względu na swoją dostępność były otwartymi i naturalnymi miejscami aktywności mieszkańców sołectw w szczególności dla dzieci i młodzieży. Wykaz wszystkich wydarzeń w poszczególnych sołectwach załącznik nr2.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: dyr Barbara Matuszewska-Biniszkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2019 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mieczysław Wolski
Ilość wyświetleń: 416
23 kwietnia 2019 13:24 (Mieczysław Wolski) - Opublikowanie dokumentu.
23 kwietnia 2019 13:22 (Mieczysław Wolski) - Dodanie zdjęcia [sprawozdanie.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
23 kwietnia 2019 12:56 (Mieczysław Wolski) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_pok_za_2018r.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)